Odborník Vám radí, že je nejvyšší čas začít propagovat Vaše výrobky

Reklamní dárky využíváte i ve Vašem podnikání. Nebylo to však vždy. Dříve jste se o propagaci a s tím související věci vůbec nezajímal. Myslel jste si, že to není nutné. Narazil jste však na jednom školení i na jednoho úžasného člověka, který Vás přesvědčil, že nutně musíte vhodným způsobem začít propagovat Vaše výrobky, jinak Vám hrozí zánik. Hodně jste se zalekl a dal jste na jeho rady. Vyplatilo se to. Jste mu doopravdy vděčný.

Všichni jsou úspěšní, jenom Vy jste v podnikání neuspěl

Reklamní dárky Vám už nepomohou. Měl jste se o marketing začít zajímat prostě dřív. Nyní už nic nedoženete a nezměníte. Vaše podnikání prostě musíte ukončit. Jste nazlobený sám na sebe. Měl jste vše začít řešit včas. Všichni Vaši vrstevníci jsou úspěšní podnikatelé, jenom Vy jste neprorazil.