Nepouštějte se do neodborných zásahů

Někteří lidé trpí pocitem, že všechno zvládnou udělat sami, že nikoho k tomu nepotřebují. Je to hrubá chyba. Všechny činnosti by měli dělat odborníci. Nezasahujte do vaší kanalizace, můžete způsobit velké problémy nejen sobě, ale i sousedům a širokému okolí. Raději nás svůj problém sdělte nám. Pak k vám přijedeme a zjistíme, o co se jedná. Zajistíme čištění odpadu http://www.kanalizace-instalateri.cz/cisteni-odpadu.

Volejte a vzápětí můžeme být u vás

Stalo se něco s vaším potrubím? Pak je na místě nás o tom neprodleně informovat. Určitě vám přijedeme na pomoc s naší technikou. Podíváme se, co se děje. To nám nejlépe zmapují naše kamery. Pustíme je dovnitř a potom je stačí sledovat. K čištění odpadu využíváme zejména přenosné zařízení ROWO. Lze ho rychle nasadit a dá se s ním snadno manipulovat.